Besök DAN-Palletiser på Scanpack 2012 i Göteborg och beräkna din förtjänst att hyra en palleterare

Enligt DAN-Palletiser finns det inte många produktionsverksamheter, som inte placerar färdiga produkter på pall. Men det finns väldigt många, som skulle klara av denna del i produktionsprocessen på ett mera effektivt och smart sätt.