Fald i ledighed er som forventet

Den sæsonkorrigerede ledighed faldt med beskedne 600 personer fra oktober til november. Opgjort i procent er ledigheden uændret på 6,2 procent. ”Dagens lille fald i ledigheden er nogenlunde som forventet. Efter at ledigheden har ligget forholdsvis stabilt det seneste år, har ledigheden dog haft en svagt opadgående tendens siden sommeren grundet den genopståede krise,” siger økonom...

Artikel Link