Klassikeren Sundhedsjura foreligger nu i 4. udgave

Klassikeren Sundhedsjura foreligger her i 4. reviderede og opdaterede udgave. Der sker hele tiden ændringer i lovgivningen inden for sundhedsområdet, hvorfor hyppige opdateringer af et værk som Sundhedsjura er nødvendige.
Bogen er velegnet som juridisk grundbog for studerende på de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser og de sundhedsfaglige videregående uddannelser. For uddannet sundhedspersonale er bogen velegnet som oplagsbog.