Lovforslag om ændring af lov om folkekirkens økonomi

Minister for ligestilling og kirke Manu Sareen har den 22. februar 2012 fremsat et forslag til Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (L 89). Lovforslaget drejer sig om finansiering af præstestillinger m.v.

Artikel Link