Offentlig høring om Storstrømsforbindelsen

Fra tirsdag den 10. januar og resten af januar afholdes en offentlig høring om den kommende forbindelse over Storstrømmen.Folketinget har bedt Banedanmark om i samarbejde med Vejdirektoratet og Sund & Bælt at undersøge fem alternative løsninger til en forbindelse mellem Sjælland og Falster, der skal kunne holde til den godstogstrafik, der v..

Artikel Link