Trafikselskabet Movia forlænger muligheden for brug af klippekort i busserne i Vestsjælland

Har en forbruger købt et klippekort, skal den erhvervsdrivende levere transporten. Det har Forbrugerombudsmanden meddelt Movia efter, at selskabet besluttede, at klippekort ikke længere kunne bruges på Vestsjælland efter indførelse af rejsekortet. Movia har derfor afgivet tilsagn om, at selskabet afhjælper situationen over for kunderne.

Artikel Link