Udsatte børn og bedre væresteder sikres i satspuljen

268 mio. kr. skal nu gå til en langt bedre indsats for at beskytte børn mod overgreb og misrøgt. Desuden vil der blive forbedrede forhold på væresteder og for hjemløse samt flere penge til private initiativer.